EN ÇOK OKUNAN MAKALELERİMİZ

Vahiy esnasında Hz. Peygamber (asv)'in durumu nasıldı? Soğuğu pek şiddetli bir günde vahiy inerken terlediği ve şakaklarından şıpır şıpır terler aktığı doğru mudur? Bunun sara hastalığına benzediği iddiasına ne dersiniz? (925) Nebe Suresi 33’de "Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızları" bazıları kabul etmiyorlar ve kevaib kelimesinin üzüm tanesi olduğunu söylüyorlar, bu doğru mudur? (924)
Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, niçin kullarını cennet için sınava tabi tutuyor da direkt cennete koymuyor? O zaman dünyadaki zulüm ve haksızlıklar da olmazdı. (921) Peygamberimizin (sav), Safiyye annemizle olan evliliğinin insani boyutu nedir? Neden iddet süresini beklemeden onunla evlenmiştir? (915)
Ahirete giden gelen var mı? (901) Hz. Ömer (ra)'in içtihadı doğrultusunda gelen vahiyler, ayetler hakkında bilgi verir misiniz? (900)
Kur'an'da bir ayette "Bir ayeti unutturur veya neshedersek."(Bakara, 2/106) başka bir ayette ise "Sana okuyacagız ve sen unutmayacaksın." (A'lâ, 87/6) deniliyor. Bu iki ayet arasında farklılık yok mu? (893) İslamiyet hak din ise, neden dünyada bu kadar çok inkar eden veya başka dinlerden olanlar var? İnsanların Müslüman olmasını engelleyenler kimlerdir? (884)
Tevbe Suresi 5. ayette "Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün." der. Bu ayeti açıklar mısınız? (880) "Peygamberler ümitsizliğe düşüp..." (Yusuf, 110) ayetinde geçen "ümitsizliğe düşmek” ile “Sapıklardan başka kim ümit keser?” (Hicr, 56) ayetinde geçen “ümit kesmek farklı şeyler mi? (878)

VİDEOLAR

Videoyu izle
Kur'an'ın elektrikten haber vermesi
Videoyu izle
Rızık verme delili
Videoyu izle
Firavun'un cesedinin korunması
Videoyu izle
Firavun ve yakın çevresine gelen belalar
Videoyu izle
İntizam delili