EN ÇOK OKUNAN MAKALELERİMİZ

Kur'an'da bir ayette "Bir ayeti unutturur veya neshedersek."(Bakara, 2/106) başka bir ayette ise "Sana okuyacagız ve sen unutmayacaksın." (A'lâ, 87/6) deniliyor. Bu iki ayet arasında farklılık yok mu? (1,175) Maide Suresi 116. Ayette Hristiyanların Hz. Meryem'i ilah kabul ettiği yazıldığı halde Hristiyanlar Hz. Meryem'i ilah kabul etmediğini söylemektedirler. Bu konuyu açıklar mısınız? (1,172)
Tevbe Suresi 5. ayette "Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün." der. Bu ayeti açıklar mısınız? (1,171) İnternet Sitelerinde, Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'in Kabri, Diye Dolaşan Resim Gerçek mi? (1,169)
İslàmda esas olan savaş mıdır yoksa barış mı? (1,158) Cariye ile izinsiz ilişkiye girmek günah olmazsa, razı olmadığı için bundan acı duyması, zulmetmeyin emrine aykırı olmaz mı? (1,155)
Birden çok evlilik mutlaka gerekli miydi? Başka bir çözüm yolu yok muydu? (1,155) Peygamberimizin (sav), Safiyye annemizle olan evliliğinin insani boyutu nedir? Neden iddet süresini beklemeden onunla evlenmiştir? (1,147)
Müslüman devletlerde diğer din mensuplarına ne gibi özgürlükler verilir? Mesela kilisede çan çalmak serbest midir? Osmanlı Devletinde gayri müslimlere din ve vicdan hürriyeti var mıydı? (1,142) Vahiy esnasında Hz. Peygamber (asv)'in durumu nasıldı? Soğuğu pek şiddetli bir günde vahiy inerken terlediği ve şakaklarından şıpır şıpır terler aktığı doğru mudur? Bunun sara hastalığına benzediği iddiasına ne dersiniz? (1,130)

VİDEOLAR

Videoyu izle
Ruh verme delili
Videoyu izle
Hz. Musa ve denizin yarılması
Videoyu izle
Terbiye delili
Videoyu izle
Delilin kıymeti
Videoyu izle
Televizyondan haber vermesi.